Skip to content

Dava Ve İcra Hizmetleri

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler;

  • İlamlı ve ilamsız icra takipleri işlemlerinin yürütülmesi.
  • Alacak ve tespit davalarının açılması ve takibi.
  • Maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi.
  • Arazi sahipliğinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.