Skip to content

SIK SORULAN SORULAR

Vatandaşlık:

Ödemeyi gösteren banka dekontlarının toplam değeri, ödeme tarihinden önceki son iş gününde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış oranı dikkate alınarak 250.000 ABD Doları ile eşleşmelidir.

Değerleme raporunda, resmi senette ve dekontta belirtilen değerlerin ayrı ayrı 250.000 ABD Dolarından yüksek olması gerekmektedir.

Satış bedeli, alıcı veya alıcının yetkili temsilcisi tarafından para transferi, EFT vb. Yoluyla satıcının banka hesabına veya satıcının yetkili temsilcisine yatırılmalıdır ve belgelenmelidir.

TOKİ ve Emlak Konut gibi kamu kurum ve işletmelerinin sahip olduğu gayrimenkuller için, fiyatın transferi / ödemesi onaylı bir banka dekontu veya alınan tutarı gösteren resmi bir mektupla kanıtlanabilir.

07.12.2018 tarihinden itibaren, en az 250.000 $ veya eşdeğer tutarda peşin ödeme yapmanız koşuluyla, noterde yapılan anlaşmayı üç yıllık bir süre için devretmeme ve iptal etmeme taahhüdü verildikten sonra talep yapılabilir.

Yatırımcının kendisi için açılan banka hesabına en az 500.000 ABD Doları karşılığı yabancı para veya Türk Lirası cinsinden para yatırması gerekmektedir. Bu hesap Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 yıl süreyle bloke edilmelidir. Bu yatırım tutarı bir depozito hesabına veya vadesiz bir hesaba yatırılabileceği gibi hesabın mevduat ya da katılım bankasına yatırılmasında bir sakınca yoktur.

Yatırımcılar ile birlikte eşi ve 18 yaşın altındaki çocukları da Türk vatandaşlığına hak kazanır.

18 yaşın üzerindeki çocuklar, Türk vatandaşlığı kazanmak için bireysel olarak yatırım yapmalıdır.

2644 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre, yabancı gerçek kişilerin edinilmesi ancak yasal sınırlar dâhilinde mümkündür. Kanun uyarınca

2565 Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri hakkında, askeri yasak bölgelerdeki yabancılara gayrimenkul edinilmesi mümkün değildir.

Yabancı uyruklu gerçek bir kişi, ülke çapında 30 hektara kadar gayrimenkul ve sınırlı hak sahibi olabilir. Bakanlar Kurulu bu miktarı iki katına çıkarmaya yetkilidir.

Yabancı uyrukluların iktisap ettiği toplam alan ve bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı gayrimenkul hakları, herhangi bir ilçenin özel mülk yüzölçümü ile yüzde onunu (% 10) aşamaz.

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin elde edemeyeceği alan olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiği üzere, stratejik alanda ve özel güvenlik bölgelerinde yabancıların gayrimenkul edinmesi mümkün değildir.

İkamet talep formu.

Uygunluk sertifikası (yani mülkü Tapu Departmanından çıkarılan vatandaşlık verme şartnameleri ile eşleştirmek)

Orijinal pasaport + bir kopyası (ikamet başvurusunda bulunan kişinin şahsen bulunması gerekir)

Biyometrik fotoğraflar, 4 (en son)

Geçerli sağlık sigortası.

  • Mülkiyeti en az iki yüz elli bin dolara üç yıl satmama taahhüdüyle satın alanlar
  • Sabit sermayeyi beş yüz bin dolardan az yatırım yapamayanlar
  • Mevduatın üç yıl süreyle bankada kalması şartıyla bankada mevduatlarının beş yüz bin dolardan az olmadığını kanıtlayan bir belge
  • Üç yıl boyunca satılmamaları koşuluyla devletten borç temin ettiklerini kanıtlayan yabancılar için Türk vatandaşlığı alınması
  • En az elli Türk vatandaşının bu değişiklikler için uygun olacağını gösteren yabancılar

 

Ödeme tüm Türk özel ve kamu bankaları tarafından yapılır.

Türk pasaportu sahibinin, Katar, Tunus, Ürdün, Irak, Fas, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Hong Kong, Endonezya, Brezilya, Arjantin, Belarus, Bosna dahil olmak üzere 72’den fazla ülkeye vize almadan girmesine izin veriyor Hersek, Brunei, Şili, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Gürcistan, Paraguay, Sırbistan, Güney Afrika, Tayland, Kuzey Kıbrıs, Ukrayna, Uruguay.

Türk pasaport sahiplerine rutin olarak vize veren ülkelere gelince, bunlar:
Komorlar / Bahreyn / Kuveyt / Lübnan / Sudan / Ermenistan / Azerbaycan / Kamboçya / Yeşil Burun / Fildişi Sahili / Cibuti / Dominika / Gine / Bissau / Madagaskar / Maldivler / Marshall Adaları / Moritanya / Mozambik / Nepal / Palau / Samoa / Seyşel Adaları / Surinam / Tayvan / Tanzanya / Doğu Timor / Togo / Tonga / Tuvalu / Uganda / Zambiya / Zimbabve
İnternet üzerinden Türk pasaportu sahiplerine rutin olarak vize veren ülkeler:
Meksika / Sri Lanka / Avustralya

İkamet:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan 81 valilikteki Göç İdaresi müdürlüklerinin adresleri ve telefon numaraları (www.goc.gov.tr)
En az bir yıl geçerli bir pasaport, bir kopyası, vize ve Türkiye’ye giriş damgası. Sağlık sigortası ve Türkiye’deki sağlık sigortası şirketlerinden birinden alacaksınız. Beyaz arka planlı 5 kişisel fotoğraf

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar, müracaat etmeleri halinde kısa dönem ikamet izni alabilmektedirler.

Evet, Türk vatandaşlığı 5 yıl sonra gayrimenkul ile elde edilebilir.
Evet, gayrimenkul ikameti yenilenebilir ve bu yıllık olarak yapılıyor, ancak ikamet turist ise, yeni yasaya göre yenilenmesine izin verilmez.
Eksik belgeler olunca sorun yoktur. Çalışan eksik belgeler talep Eder ve bunları doldurması bir ya da 15 gün verir.
İkamet süresi boyunca Türkiye dışında kalma hakkına sahiptir, ancak ikamet süresinin bitiminden iki ay önce Türkiye’ye tekrar girmesi gerekir.
Randevu gününde ilk kez oturum izni başvurusunda bulunurken, denetim belgesi Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Mevcut ikametgahın uzatılması halinde, revize edilen belge sistemin kendisi tarafından düzenlenir, ancak bu belge Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. Bu belge, ikamet izni ücretlerinin ödemesinin onaylı bir kopyasıyla birlikte gönderilir ve her birine ülkeye giriş hakkı verilir. İzin verilen süre zarfında ülkeye geri dönmesi şartıyla 15 gün sonra.
Yabancı vatandaş yaşamak istediği şehirde ikamet için başvurmalıdır.
İkamet kartının kaybolması veya hasar görmesi durumunda, sahibinin Güvenlik Müdürlüğü’ne kayıt yapması ve bulunduğu şehirdeki göçmen bölümünü gözden geçirmesi gerekir.

ÇALIŞMA İZİNİ:

Türkiye’de çalışma izni almak, bir çalışan veya işçi için çalışma izni almak arasında farklılık göstermektedir ve koşulları arasında:

• Yabancının geçerli bir pasaportu olmalıdır.

• Altı aydan daha az olmayan bir süre için turizm yurdu taşımak.

• Türkiye’de ikamet etmezse, başvuru ülkesinde veya yabancının Türkiye’ye gelmeden önce ikamet ettiği ülkedeki Türk büyükelçiliklerine yapılır.

Şirketin faaliyet gösterdiği aynı valilikten çıkarılması ve altı aydan daha eski olması ve bir numarası bulundurmanız koşuluyla çalışma izni alabilirsiniz (99) Yani İstanbul’da çalışıyordunuz, İstanbul’dan çıkarılmış olmalısınız ve 99 sayısını aldığınızdan bu yana altı aydan fazla zaman geçmiş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Tekrar ikamet izni almanız gerekmez.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Tekrar ikamet izni almanız gerekmez.

Enstitüler, üniversite seviyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni alma koşulu üzerinde çalışabilirler, ancak enstitüler ve üniversite aşamalarında öğrenciler çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saati geçmez.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 6 ay sonra çalışma izni müracaatında bulunabilirler.

Evet, ancak bir çalışan olarak atayacağınız ve işyeri sahibi olabilmeniz için 5 Türk çalışanı atamalarını isteyecek bir Türk şirketi bulmalısınız, bu nedenle Türk şirketlerinden birinin size 5 Türk çalışanı atamasını ve sosyal ve diğer isteklerinizi yerine getirmesini beklemiyorum, bu yasal olarak yapılabilir Çok zor.
Evet, beşinci yıldan sonra vatandaşlık alacaksınız, ancak 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmeli ve beş yıl boyunca 180 dışında çıkmamalısınız ve bu vatandaşlık elde etmek için bir ön şarttır ve yüksek oranda ihracat yapmış olmanız durumunda bazı istisnalar vardır, bu koşul iptal edilir.