Skip to content

İcra Ve Borçlar Hukuku

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler;

  • İlamlı ve ilamsız icra takipleri işlemlerinin yürütülmesi.
  • İhtarname, maaş haczi ve haciz ihbarnamesi işlemlerinin yürütülmesi.
  • Alacak ve tespit davalarının açılması ve takibi.
  • Maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi.
  • Kat mülkiyetinden doğan ihtilafların çözümlenmesi.