Skip to content

Sözleşmeler Hukuku

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler;

  • Sözleşme düzenlenmesi ve incelenmesi.
  • Mevcut sözleşme hükümlerinin lehe ve aleyhe hükümlerinin tespit edilerek mütalaa verilmesi.
  • Genel şartların belirlenmesi ve hukuka uygunluğunun tespiti.
  • Sözleşme tarafları arasında müzakere görüşmelerine katılım ve hukuki mütalaa verilmesi.