Skip to content

Vergi Ve İdare Hukuku

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler;

  • Vergi cezalarının kaldırılması davaları.
  • İdari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması davaları.
  • İmar hukukuna ilişkin davalar.