Skip to content

İş Hukuku

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler;

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi.
  • İşçi ve işveren alacakları.
  • İşe iade ve tazminat alacakları davalarının yürütülmesi.
  • Arabuluculuk görüşmelerine katılım ve hukuki mütalaa verilmesi.